Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Verkopen en kopen.

Het verkopen en kopen van accijnsgoederen vergt veel kennis. Lees hieronder meer!

Graag een afspraak inplannen om direct kennis te maken met onze diensten? Dat kan! Bel dan direct onderstaand nummer. 

+31 181 650 480

Je verkoopt binnen Nederland

NBK verzorgt de aangifte ten invoer voor jou en dient de aangifte in bij de Nederlandse douane. De invoerrechten, accijnzen en BTW wordt afgedragen over de goederen die daadwerkelijk zijn verkocht. De goederen die nog niet zijn verkocht hoeven niet direct te worden ingeklaard.

Je verkoopt binnen Europa

Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke wet- en regelgeving op het gebied van de verhandeling van accijnsgoederen binnen Europa. Er kunnen beperkingen van toepassing zijn met enorme financiële gevolgen voor kopende en verkopende partijen.

In dit bericht lees je de verplichtingen met betrekking tot de afhandeling van de invoerrechten en accijns indien er geen beperkende maatregelen zijn voor deze verhandeling. De correcte afwikkeling van de BTW wordt niet meegenomen in dit bericht.

Je verkoopt binnen Europa aan een partij die niet in bezit is van een vergunning accijnsgoederenplaats

NBK zal in deze situatie de goederen binnen Europa moeten vervoeren op een VAGD document. De Nederlandse accijnzen moeten worden voorgeschoten bij de aangifte ten invoer. De reden voor het direct afdragen van de accijns is het ontbreken van de juiste vergunningen door de koper om accijnsgoederen te mogen ontvangen.

Het is belangrijk voor de koper in eigen land om informatie bij de lokale douane te verkrijgen over de werkwijze om accijnsgoederen te mogen ontvangen.

In ieder land kan deze regeling verschillen. De koper dient onder andere rekening te houden of de douane een melding moet maken van dit vervoer vóór aanvang van het vervoer uit Nederland.

Op het VAGD document wordt benoemd wat voor soort goederen er worden vervoert en hoeveel goederen er worden vervoert. Bij aankomst van de goederen moet het VAGD document door de koper en door de lokale autoriteit worden ondertekend en naar ons terug gezonden worden. Met een ondertekende en afgestempelde VAGD kan NBK de door jou of door koper in Nederland voorgeschoten accijns terug vragen.

Je verkoopt aan een partij die in bezit is van een vergunning accijnsgoederenplaats

Wanneer de koper de juiste vergunningen heeft om accijnsgoederen onder schorsing van accijns te mogen ontvangen wordt de accijns niet betaald bij de inklaring. De goederen worden vervoert op een e-AD document via Excise Movement and Control System (EMCS). Dit betekend dat de goederen onder schorsing van accijns worden vervoert en bij de koper onder schorsing van accijns wordt geleverd.

Bij aankomst van de goederen moet er in het EMCS systeem een elektronische ontvangstmelding gedaan worden.

Om van de optie EMCS gebruik te kunnen maken moet de koper in het bezit zijn van een van de volgende vergunningen:

  • Vergunning geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat van de Europese Unie
  • Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk) in een andere lidstaat van de Europese Unie of
  • Vergunning accijnsgoederenplaats
  • een vergunning belastingentrepot in een andere lidstaat van de Europese Unie

Je verkoopt buiten Europa

De verkochte goederen worden vervoert met een aangifte ten uitvoer. Afhankelijk van de douanestatus wordt het export document aangevuld met een T1 of e- AD document.

Als de goederen nooit zijn ingeklaard heb je nooit invoerrechten, accijns en BTW voorgeschoten. Dit is een enorm voordeel op de liquide middelen!