Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Douane.

Als je goederen importeert naar Nederland of goederen exporteert vanuit Nederland moeten de goederen worden aangegeven bij de belasting- en douane kantoren en afhankelijk van de soort goederen zal er invoerrechten, accijns, verbruiksbelasting en BTW worden af gedragen. NBK beschikt over een eigen douane afdeling en ondersteunt graag met douaneaangiften, goederen inklaren, exportdocumenten en softwarepakketten.

Graag een afspraak inplannen om direct kennis te maken met onze diensten? Dat kan! Bel dan direct onderstaand nummer. 

+31 181 650 480

Douane

Aangiften.

Aangifte ten invoer
Wanneer je goederen importeert in Nederland moeten afhankelijk van de soort goederen invoerrechten, accijns, verbruiksbelasting en BTW af worden gedragen. NBK verzorgt alle importaangiften om goederen in Nederland te importeren.

Transit afgiften
Om douanegoederen te vervoeren is een vervoersdocument nodig. Dit document is een T1 document. NBK beschikt over alle mogelijkheden om T1 documenten op te maken en in te dienen bij de douane.

Accijns aangiften
Het veraccijnzen van goederen gebeurd via een accijnsaangifte en is nodig zodra accijnsgoederen in Nederland worden verkocht.  

Douane aangiften
Wanneer goederen geïmporteerd worden in Nederland of geëxporteerd worden uit Nederland, dienen deze goederen aangegeven te worden bij de douane.

Export documenten
Verschillende documenten zijn nodig voor het exporteren van goederen vanuit Europa. Als Freight Forwarder en logistieke dienstverlener, kan NBK assisteren met het verkrijgen van deze documentatie. 

E-AD
Een elektronisch administratief document (e-AD) wordt opgesteld om accijnsgoederen onder schorsing van accijns te vervoeren.  Als het vervoeren van accijnsgoederen plaats vindt naar een locatie zonder vergunning accijnsgoederenplaats dan zijn er andere voorwaarden om de goederen te vervoeren. 

Douane

Documenten.

Export documenten
Verschillende documenten zijn nodig voor het exporteren van goederen vanuit Europa. 

KAMER VAN KOOPHANDEL EXPORTDOCUMENTEN
NBK kan de volgende documenten verzorgen bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK):

 • Certificaten van oorsprong
 • EUR. 1 certificaten
 • ATR certificaten

Oorsprongscertificaten
Een certificaat van oorsprong (CvO) is een document dat de oorsprong van een product aangeeft. Een CvO bewijst in welk land een product is gemaakt. Op basis van een CvO kan een land beslissen of je een product wel of niet mag invoeren. Sommige landen buiten de EU vragen om een oorsprongscertificaat in verband met effectieve regelgeving zoals boycots, importrestricties of importquota's.

EUR. 1 Certificaat
De Europese Unie heeft met een aantal landen en groepen van landen handelsovereenkomsten. Bij wederzijdse invoer van goederen kan mogelijk korting of vrijstelling op invoerrechten worden verleend. Een EUR. 1 certificaat verklaart of en welke kortingen of vrijstellingen van toepassing zijn op een bepaald product.

ATR Certificaat
Een ATR certificaat is een douanedocument dat nodig is om te handelen tussen de EU en Turkije. Het certificaat kan gebruikt worden voor zowel import als export. Als basis zijn producten, die onder de handelsovereenkomst vallen, vrijgesteld van invoerrechten. Echter kunnen er uitzonderingen zijn of extra belastingen van toepassing zijn op bepaalde producten.

Douane

Software pakketten.

Als je goederen importeert naar Nederland of goederen exporteert vanuit Nederland moeten de goederen worden aangegeven bij de belasting- en douane administratie. Zij zullen dan een berekening maken voor de kosten die betaald moeten worden.

Voor een douane aangiften moeten er meerdere punten worden geregeld. Wij kunnen hierbij ondersteunen.

Vanuit NBK bieden wij verschillende software pakketten aan om de douaneverklaringen voor je te regelen. De software pakketten die wij aanbieden zijn:

 • Invoer verklaringen;
 • Invoer met fiscale vertegenwoordiging;
 • T1/T2 via NCTS;
 • Accijnsdocumenten;
 • (Weder) uitvoeraangiften.

Douane

Waarom douane aangiften doen?.

Omdat er veel goederen worden verhandeld is het noodzakelijk dat de douane daar een goed overzicht van heeft. Doordat deze goederen worden aangegeven bij de douane staan ze onder een douaneregeling. De regeling is afhankelijk van het soort goederen die worden verhandeld en het land herkomst of de bestemming van de goederen. De douane gebruikt de informatie van de aangifte om:

 • Bepaalde gegevens te verzamelen;
 • Te zorgen dat zij een compleet overzicht hebben en de toezicht houden;
 • De belasting te berekenen voor de goederen.

Een douaneaangifte kan op verschillende manieren worden gedaan; schriftelijk, mondeling of elektronisch. Wij, als Douane expediteur, helpen je graag!