Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Veiligheid in bewaring voor gevaarlijke stoffen.

Graag een afspraak inplannen om direct kennis te maken met onze diensten? Dat kan! Bel dan direct onderstaand nummer. 

+31 181 650 480

In een wereld waarin gevaarlijke stoffen een integraal onderdeel zijn van talloze bedrijfsactiviteiten, is de noodzaak van veilige en gecertificeerde opslag essentieel. NBK begrijpt de complexiteit en het belang van gevaarlijke stoffen opslag en biedt ADR-gecertificeerde opslagfaciliteiten. Dit garandeert niet alleen de veiligheid van uw goederen maar ook naleving van de wettelijke voorschriften.

ADR-Certificering, een noodzaak voor gevaarlijke stoffen opslag

Wat is ADR? Het ADR (Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route) is een Europees verdrag dat de regels vaststelt voor het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. Deze regels zijn essentieel om de veiligheid te waarborgen bij het transporteren en opslaan van stoffen die schadelijk kunnen zijn voor mens en milieu.

ADR-gecertificeerde opslag bij NBK: NBK beschikt over ADR-certificering, wat betekent dat we voldoen aan de hoogste normen voor het opslaan van gevaarlijke stoffen. Dit certificaat is niet alleen een erkenning van onze toewijding aan veiligheid, maar ook een garantie dat we beschikken over de nodige faciliteiten, training en expertise.

Veiligheid en compliance in gevaarlijke stoffen opslag

Gekwalificeerd personeel: Onze medewerkers zijn specifiek getraind in het omgaan met gevaarlijke stoffen. Deze training omvat niet alleen het correct opslaan van materialen, maar ook het handelen in geval van een noodsituatie.

Specifieke opslagfaciliteiten: Gevaarlijke stoffen vereisen specifieke opslagomstandigheden. Onze faciliteiten zijn ontworpen om aan deze behoeften te voldoen, inclusief ventilatie, temperatuurbeheersing en brandpreventie.

Naleving van wet- en regelgeving: ADR-certificering betekent dat we volledig voldoen aan de geldende wet- en regelgeving met betrekking tot gevaarlijke stoffen opslag. Dit omvat niet alleen de Europese normen maar ook nationale voorschriften.

Voordelen van ADR-gecertificeerde opslag bij NBK

Preventie van ongevallen: Het correct opslaan van gevaarlijke stoffen is essentieel om ongevallen te voorkomen. ADR-gecertificeerde opslag bij NBK minimaliseert het risico op incidenten, wat niet alleen goed is voor uw bedrijf maar ook voor de gemeenschap en het milieu.

Veiligheidsprotocollen: We hebben uitgebreide veiligheidsprotocollen in plaats van noodprocedures tot regelmatige inspecties. Dit waarborgt dat uw gevaarlijke stoffen niet alleen veilig worden bewaard, maar ook dat we snel en effectief kunnen reageren in geval van een calamiteit.

Flexibiliteit in opslag: Of het nu gaat om kleine hoeveelheden gevaarlijke stoffen of grootschalige opslag, NBK biedt flexibele opslagoplossingen die kunnen worden aangepast aan de specifieke behoeften van uw bedrijf.

NBK's toewijding aan duurzaamheid

Bij NBK geloven we dat bedrijfsactiviteiten in lijn moeten zijn met duurzaamheid. Onze ADR-gecertificeerde opslagfaciliteiten omarmen duurzame praktijken, van energiezuinige processen tot afval minimalisatie. We zijn toegewijd aan het verminderen van de ecologische voetafdruk van gevaarlijke stoffen opslag.

Veiligheid eerst bij NBK's ADR-gecertificeerde opslag

In een wereld waarin veiligheid en compliance cruciaal zijn, biedt NBK ADR-gecertificeerde opslag als een geruststellende oplossing voor bedrijven die gevaarlijke stoffen hanteren. Onze toewijding aan veiligheid, gekwalificeerd personeel en strikte naleving van voorschriften maken NBK de ideale partner voor bedrijven die op zoek zijn naar veilige en betrouwbare opslag van gevaarlijke stoffen. Neem contact met ons op om te ontdekken hoe NBK uw bedrijf kan ondersteunen in het veilig en compliant opslaan van gevaarlijke stoffen.