Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Toonaangevende douane ondersteuning voor import en export.

Graag een afspraak inplannen om direct kennis te maken met onze diensten? Dat kan! Bel dan direct onderstaand nummer. 

+31 181 650 480

De noodzaak van douaneaangiften

De sleutel tot internationale handel

Het importeren en exporteren van goederen brengt een essentiële stap met zich mee: douaneaangifte. Deze procedure verschaft de douane een helder overzicht van de verhandelde goederen. Voor dit proces is NBK van onschatbare waarde, met een eigen toegewijde douaneafdeling die uitblinkt in het afhandelen van aangiften, inklaringen, exportdocumenten en gebruik van geavanceerde softwarepakketten.

Dieper inzicht in douaneaangiften

De noodzaak van douaneaangiften ligt in het feit dat er een aanzienlijke hoeveelheid goederen wordt verhandeld. Door deze goederen aan te geven bij de douane, vallen ze onder een specifieke douaneregeling. Deze regeling varieert op basis van het type goederen en het land van herkomst of bestemming. De douane maakt gebruik van de verstrekte informatie om:


  • Belangrijke gegevens te verzamelen.

  • Toezicht te houden op de stroom van goederen.

  • De belastingen voor de goederen te berekenen.

Efficiënte softwarepakketten

Voor een soepele afhandeling van douaneaangiften biedt NBK verschillende softwarepakketten aan. Deze omvatten invoerverklaringen, invoer met fiscale vertegenwoordiging, T1/T2 via NCTS, accijnsdocumenten en (weder) uitvoeraangiften. Hiermee wordt de complexiteit van de douaneafhandeling vereenvoudigd en gestroomlijnd.

Verscheidenheid aan aangiften

Aangiften ten invoer

Afhankelijk van het soort goederen dat naar Nederland wordt geïmporteerd, moeten invoerrechten, verbruiksbelasting, antidumpingheffingen, accijns en BTW worden afgedragen. NBK biedt deskundige ondersteuning om alle benodigde documentatie te verzorgen voor een vlotte import aangifte.

Transit aangiften

Goederen die binnenkomen in de EU hoeven niet onmiddellijk ingeklaard te worden. Ze kunnen worden opgeslagen in een douane-entrepot. Voor douane goederen die binnen of buiten de EU worden vervoerd, is een T1-document vereist.

Accijns aangiften

Accijnsaangiften zijn van essentieel belang zodra accijnsgoederen in Nederland worden verkocht. Deze aangiften dienen als basis voor het berekenen en innen van accijnzen. Onnauwkeurige aangiften kunnen leiden tot boetes en sancties.

Douane aangiften

Goederen die in Nederland worden geïmporteerd of geëxporteerd, moeten bij de douane worden aangegeven. De aangiften bevatten cruciale informatie over de aard, herkomst, waarde en betrokken partijen. NBK staat klaar om dit proces soepel te laten verlopen.

Gedegen documentatiebeheer

Export documenten

NBK fungeert als Freight Forwarder en logistieke dienstverlener, en biedt uitgebreide ondersteuning bij het verkrijgen van exportdocumentatie voor goederen vanuit Europa.

E-AD (Elektronisch Administratief Document)

Het vervoer van accijnsgoederen onder schorsing van accijns vereist een Elektronisch Administratief Document (E-AD). Voor vervoer naar locaties zonder accijnsgoederenplaats gelden specifieke voorwaarden.

Certificaat van oorsprong

Een Certificaat van Oorsprong (CvO) is een cruciaal document dat de oorsprong van een product aangeeft. Sommige landen buiten de EU vereisen dit certificaat vanwege diverse regelgevingen, boycots, importrestricties of importquota's.

ATR certificaat

Het ATR-certificaat is van essentieel belang voor handel tussen de EU en Turkije. NBK zorgt voor correcte documentatie, waarbij producten die onder de handelsovereenkomst vallen, zijn vrijgesteld van invoerrechten.

KvK export documenten

NBK ondersteunt bij het verkrijgen van diverse exportdocumenten bij de Nederlandse Kamer van Koophandel (KvK), waaronder certificaten van oorsprong, EUR.1-certificaten en ATR-certificaten.


NBK, met haar grondige kennis en ervaring, is de betrouwbare partner voor een vlotte afhandeling van douanezaken en nauwkeurig documentatiebeheer. Neem contact op voor een afspraak: +31 181 650 480.