Accijnsaangiften

Verkoop in Nederland

Het veraccijnzen van goederen gebeurd via een accijnsaangifte en is nodig zodra accijnsgoederen in Nederland worden verkocht.   

Vervoeren van accijnsgoederen

Een elektronisch administratief document (e-AD) wordt opgesteld om accijnsgoederen onder schorsing van accijns te vervoeren.  Als het vervoeren van accijnsgoederen plaats vindt naar een locatie zonder vergunning accijnsgoederenplaats dan zijn er andere voorwaarden om de goederen te vervoeren. NBK biedt alle oplossingen aan om accijnsgoederen te vervoeren en op te slaan in onze accijnsgoederenplaats.

Meer weten?

Wil je meer weten over het vervoer van accijnsgoederen en accijnsaangiften? Neem dan contact met ons op!