ESCROW SERVICES

NBK treed op als onafhankelijke tussenpersoon en biedt via Stichting derdengelden NBK Group escrow services aan. Deze service geeft aan de koper en verkoper de garanties om hun bedrijfsrisico's te verlagen.  

NBK treed als onafhankelijke partij op tussen de koper en verkoper van een transactie. Deze kopers en verkopers zijn vooral internationaal opererende handelaren. Door gebruik te maken van Stichting derdengelden NBK Group kunnen de garanties worden gegeven die koper en verkoper willen hebben.

Werkwijze escrow service

Bij transacties tussen twee handelende partijen wilt de verkopende partij de garantie om betaalt te krijgen. Er moet worden gegarandeerd dat het gehele bedrag wordt ontvangen waarvoor goederen zijn verkocht. 

De kopende partij wilt graag een bevestiging van de aanwezigheid en de juistheid van de gekochte goederen. De koper wilt de garantie dat betaalde goederen naar het juiste adres vervoert zullen worden. 

NBK treed op als een onafhankelijke tussenpersoon om garanties te bieden voor beide partijen.  

Garanties voor de koper

Het voordeel voor de koper is dat de gekochte goederen bij NBK opgeslagen staan. NBK garandeert de aanwezigheid van de goederen, kan op verzoek kwaliteitscontroles uitvoeren en kan het transport naar de eindbestemming verzorgen. Op deze manier weet de koper zeker dat hij de juiste goederen zal ontvangen waarvoor hij betaalt heeft. Het risico om betaalde goederen niet te ontvangen door de koper wordt voorkomen.

Garanties voor de verkoper

De waarden van de verkochte goederen kan snel oplopen. De debiteuren risico's die ontstaan bij internationale handel kan worden beperkt door gebruik te maken van de escrow service van NBK. Door de koper het bedrag op één van de bankrekeningen van Stichting derdengelden NBK Group te laten storten is de verkoper gegarandeerd van het ontvangen van het gehele bedrag. Het debiteurenrisico voor de verkoper wordt via deze werkwijze voorkomen.

Meer weten?

Wil je meer weten over onze Escrow service en hoe NBK hierbij kan helpen? Neem dan contact met ons op!