‘’A Brexit in name only’’

Terug naar overzicht

‘’A Brexit in name only’’

15 juni 2018

Op dinsdagavond is door het Britse parlement een amendement toegevoegd aan de wet die de terugtrekking uit de EU regelt.

Volgens een aantal belangrijke parlementsleden zou Groot-Brittannië daardoor wel eens gedwongen kunnen worden om na de Brexit in de interne Europese markt te blijven.

Het zogenoemde ‘Lords amendement number 25’ geeft aan dat de Britse regering niets mag doen dat tegen de Northern Ireland act van 1998 ingaat.

In het amendement over die wet staat het volgende:

‘’ Niks in [delen van] deze wet staat regelingen toe voor de grens tussen Noord-Ierland en de Republiek Ierland na de dag van terugtrekking waarvoor fysieke infrastructuur nodig is, waaronder grensposten of controles, die niet bestonden voor de dag van terugtrekking en die niet in overeenstemming zijn met een afspraak tussen het Verenigd Koninkrijk en de EU.’’

 Het principe van dit amendement kan niet worden toegepast zonder:

-          De huidige douane- en handelsregelingen van de EU in stand te houden binnen de UK

-          Een harde grens in te stellen in de Ierse zee.

Het amendement stelt de eis om een deal te sluiten met de EU die veel lijkt op de huidige regeling tussen de EU en de UK, als deze al niet in zijn geheel in stand moet blijven.

De premier Theresa May en haar regering heeft al meerdere keren uitgesloten dat zij iets zullen doen dat de integriteit van de UK aantast. Hierdoor is het nauwelijks voor te stellen hoe het realiseerbaar is zonder te kiezen voor de mildst mogelijke Brexit.

Als het kabinet zich houdt aan het amendement dat deze week is aangenomen, lijkt het erop dat Groot-Brittannië op weg is naar een milde Brexit. Of zoals het ook wel wordt genoemd: ‘’A Brexit in name only’’

 

Originele bron: https://www.businessinsider.nl/theresa-may-wordt-dankzij-dit-nauwelijks-opgemerkte-amendement-misschien-wel-gedwongen-een-zachte-brexit-te-accepteren/