Accijnsgoederen opslaan en vervoeren.

NBK B.V. specialist in de opslag en vervoer van gevaarlijke stoffen, accijnsgoederen en goederen onder douanetoezicht. Daarnaast bieden wij diverse aanvullende diensten zoals het verzorgen van import aangiften, export aangiften, fiscale vertegenwoordiging en Escrow service. 

Meer informatie ?
Onze medewerkers helpen u graag verder.

+31 181 650 480

Vervoeren en opslaan van accijnsgoederen 

Of het nu om één pallet gaat, of om vele containers, het opslaan en vervoeren van  accijnsgoederen gaat samen met strikte wet- en regelgeving. In dit bericht lees je waar je rekening mee moet houden en hoe NBK jou kan ondersteunen in de opslag en het vervoer van accijnsgoederen. NBK heeft hiervoor alle vergunningen en kennis in huis!

 Wat zijn accijnsgoederen?

Accijnsgoederen zijn onderverdeeld in de volgende groepen:

 • alcoholhoudende producten
 • bier
 • wijn
 • tussenproducten, bijvoorbeeld port, sherry en vermout -Bij een tussenproduct is alcohol toegevoegd bij de alcohol die is ontstaan uit natuurlijke gisting.
 • andere alcoholhoudende producten, zoals sterke drank en parfums
 • tabaksproducten in de vorm van rooktabak, sigaretten en sigaren
 • minerale oliën, bijvoorbeeld benzine, dieselolie en lpg

Op deze goederen is wet- en regelgeving van toepassing die te vinden is via het handboek van de douane:

Druk hier voor het Handboek accijns

Per land kunnen regels verschillen. Het is daarom erg belangrijk om je goed te verdiepen in beperkende maatregelen en/ of sancties voordat je aan de slag gaat. Jezelf inlezen kan onder andere via het landenoverzicht:

Druk hier voor het RVO Landenoverzicht

Het vervoer van Accijnsgoederen

Het vervoer van accijnsgoederen gaat samen met een vervoersdocument. Als goederen afkomstig zijn van een land buiten Europa, dan zal het vervoer vanuit de haven naar de accijnsgoederenplaats samen gaan met een T1 document.

Als goederen afkomstig zijn uit een land binnen Europa dan gaat dit vervoer samen met een elektronisch administratief document (e-AD). In dit vervoer gaan we ervan uit dat de accijnzen nog niet zijn betaald in het land van herkomst. We spreken over vervoer van goederen onder “schorsing” van accijns.

Opslaan van accijnsgoederen

Wanneer je de accijnsgoederen hebt gekocht kunnen ze vanuit een cashflow voordeel het beste worden opgeslagen bij een douane- entrepot en/ of accijnsgoederenplaats. Het voordeel is dat de goederen worden opgeslagen zonder directe betaling van de invoerrechten, accijns en BTW. NBK heeft alle vergunningen om als douane- entrepot en accijnsgoederenplaats op te treden. 

Op het moment dat de goederen zijn verkocht, wordt door NBK de juiste douaneaangifte verzorgd. Afhankelijk van de bestemming van de goederen worden de rechten berekend en afgedragen aan de Nederlandse douane.

Je verkoopt binnen Nederland

NBK verzorgt de aangifte ten invoer voor jou en dient de aangifte in bij de Nederlandse douane. De invoerrechten, accijnzen en BTW wordt afgedragen over de goederen die daadwerkelijk zijn verkocht. De goederen die nog niet zijn verkocht hoeven niet direct te worden ingeklaard.

Je verkoopt binnen Europa

Om misverstanden te voorkomen is het belangrijk om op de hoogte te zijn van de specifieke wet- en regelgeving op het gebied van de verhandeling van accijnsgoederen binnen Europa. Er kunnen beperkingen van toepassing zijn met enorme financiële gevolgen voor kopende en verkopende partijen.

In dit bericht lees je de verplichtingen met betrekking tot de afhandeling van de invoerrechten en accijns indien er geen beperkende maatregelen zijn voor deze verhandeling. De correcte afwikkeling van de BTW wordt niet meegenomen in dit bericht.

Je verkoopt binnen Europa aan een partij die niet in bezit is van een vergunning accijnsgoederenplaats

NBK zal in deze situatie de goederen binnen Europa moeten vervoeren op een VAGD document. De Nederlandse accijnzen moeten worden voorgeschoten bij de aangifte ten invoer. De reden voor het direct afdragen van de accijns is het ontbreken van de juiste vergunningen door de koper om accijnsgoederen te mogen ontvangen.

Het is belangrijk voor de koper in eigen land om informatie bij de lokale douane te verkrijgen over de werkwijze om accijnsgoederen te mogen ontvangen.

In ieder land kan deze regeling verschillen. De koper dient onder andere rekening te houden of de douane een melding moet maken van dit vervoer vóór aanvang van het vervoer uit Nederland.

Op het VAGD document wordt benoemd wat voor soort goederen er worden vervoert en hoeveel goederen er worden vervoert. Bij aankomst van de goederen moet het VAGD document door de koper en door de lokale autoriteit worden ondertekend en naar ons terug gezonden worden. Met een ondertekende en afgestempelde VAGD kan NBK de door jou of door koper in Nederland voorgeschoten accijns terug vragen.

Je verkoopt aan een partij die in bezit is van een vergunning accijnsgoederenplaats

Wanneer de koper de juiste vergunningen heeft om accijnsgoederen onder schorsing van accijns te mogen ontvangen wordt de accijns niet betaald bij de inklaring. De goederen worden vervoert op een e-AD document via Excise Movement and Control System (EMCS). Dit betekend dat de goederen onder schorsing van accijns worden vervoert en bij de koper onder schorsing van accijns wordt geleverd.

Bij aankomst van de goederen moet er in het EMCS systeem een elektronische ontvangstmelding gedaan worden.

Om van de optie EMCS gebruik te kunnen maken moet de koper in het bezit zijn van een van de volgende vergunningen:

 • Vergunning geregistreerde geadresseerde in een andere lidstaat van de Europese Unie
 • Vergunning geregistreerde geadresseerde (tijdelijk) in een andere lidstaat van de Europese Unie of
 • Vergunning accijnsgoederenplaats
 • een vergunning belastingentrepot in een andere lidstaat van de Europese Unie

Je verkoopt buiten Europa

De verkochte goederen worden vervoert met een aangifte ten uitvoer. Afhankelijk van de douanestatus wordt het export document aangevuld met een T1 of e- AD document.

Als de goederen nooit zijn ingeklaard heb je nooit invoerrechten, accijns en BTW voorgeschoten. Dit is een enorm voordeel op de liquide middelen!  

Voordelen van het werken met NBK

NBK heeft alle vergunningen in huis om de opslag van goederen onder douanetoezicht en de opslag in onze accijnsgoederenplaats te verzorgen.

Wil je meer weten over de overige verplichtingen die samengaan met de verhandeling, de opslag en het vervoer van accijnsgoederen? Neem dan contact op via ons contactformulier.

Via deze link kom je terug bij onze kennisbank.

Handige websites

Druk hier voor een overzicht van alle Nederlandse accijnstarieven

Druk hier voor het RVO landeoverzicht

Druk hier voor toegang tot het Handboek accijns

Druk hier voor informatie over Accijnsgoederen ontvangen

Druk hier voor informatie over Accijnsgoederen verzenden